PROIECTARE DE ARHITECTURĂ, CONSOLIDARE, EXTINDERE, (RE)CONVERSIE CLĂDIRI EXISTENTE

Arhitectura și proiectarea urbană pentru clădirile noi, remodelarea, consolidarea, extinderea clădirilor existente, de la faza concept până la recepția lucrărilor.

Proiectăm o gamă largă de programe de arhitectură (locuințe, birouri, clădiri publice și culturale) cu un accent special pe calitatea locuirii și a tranziției de la spațiu privat la spațiu public.